مهدی قائدی در آغوش همسر سن بالایش / عکس

13:30 - 1400/04/07
مهدی قائدی بازیکن ریزنقش استقلال می باشد.

مهدی قائدی بازیکن ریزنقش استقلال می باشد. او همسر ستاره معصومی می باشد. اصالت مهدی قائدی بوشهری است و همسرش نیز 7 سال از او بزرگتر است. مهدی قائدی متولد 14 آذر 1377 می باشد.

خبرداغ :

خبرداغ : مهدی قائدی و همسرش در مهمانی خصوصی (عکس)

مهدی قائدی در آغوش همسر سن بالایش / عکس6