درآمد میلیاردی همسر مهدی قائدی / عکس

13:15 - 1400/04/07
مهدی قائدی به مناسبت ولنتاین یک هدیه برای همسرش گرفت که سروصدای زیادی در فضای مجازی ایجاد کرده است . این هدیه را در عکس زیر مشاهده می کنید  .

مهدی قائدی به مناسبت ولنتاین یک هدیه برای همسرش گرفت که سروصدای زیادی در فضای مجازی ایجاد کرده است . این هدیه را در عکس زیر مشاهده می کنید .

درآمد میلیاردی همسر مهدی قائدی / عکس2

درآمد میلیاردی همسر مهدی قائدی / عکس18