باورنکردنی ، تجاوز همزمان 5 پلیس به دختر 16 ساله طی 9 ماه

11:30 - 1400/04/07
دو پلیس در میان 5 دستگیر شده به اتهام تجاوز به جوان 16 ساله.

حداقل پنج نفر از جمله دو افسر پلیس به اتهام سوء استفاده جنسی از یک خردسال طی 9 ماه گذشته دستگیر شدند. دو افسر پلیس دستگیر شده اند ، یک بازرس فرعی در ایستگاه پلیس و یک افسر پلیس هستند. یکی از نزدیکان یک دختر 16 ساله متهم اصلی پرونده است. طبق گفته ناظر پلیس احتمالاً در این پرونده دستگیری های بیشتری صورت خواهد گرفت."

پلیس گفت که اقوام از شرایط مالی در خانه مقتول استفاده کرده است. بر اساس گزارشی ، پدر این دختر از ناتوانی جسمی رنج می برد در حالی که مادرش از نظر روانی مشکلاتی داشت. اقوام او را نزد مردانی می برد که گویا در ازای دریافت پول او را تجاوز می کردند. این حادثه پس از آنکه همسایگان دختر مشاجره وی را با اقوام شنیدند و پلیس را مطلع ساختند ، آشکار شد. دختر برای نجات به خانه فرستاده شده است.