رحیم نوروزی در آغوش همسر سوم و جوانش / عکس

12:13 - 1400/04/05
رحیم نوروزی بازیگر مطرح تلویزیون به تازگی با صالحه زهره وند ازدواج کرده است این ازدواج سوم او است

رحیم نوروزی بازیگر مطرح تلویزیون به تازگی با صالحه زهره وند ازدواج کرده است این ازدواج سوم او است و همسر اولش هایده حسین زاده بازیگر سریال پس از باران بود که یک دختر از او به نام پناه دارد و همسر دومش آسیه ضیایی بود