سانسور آرایش غلیظ هانیه توسلی در برنامه همرفیق / عکس

11:11 - 1400/04/05
در قسمت جدید برنامه همرفیق با اجرای شهاب حسینی شاهد سانسور آرایش هانیه توسلی و شبنم فرشادجو بودیم.

در قسمت جدید برنامه همرفیق با اجرای شهاب حسینی شاهد سانسور آرایش هانیه توسلی و شبنم فرشادجو بودیم. هانیه توسلی در یک استوری به این ماجرا واکنش نشان داد و نوشت: ما این رنگی بودیم یهو این رنگی شدیم...