عکس جگرسوز از ریحانه یاسینی قبل از مرگ / عکس

08:54 - 1400/04/05
ریحانه یاسینی قبل از مرگ خود عکسی را با همسرش به اشتراک گذاشت.

ریحانه یاسینی قبل از مرگ خود عکسی را با همسرش به اشتراک گذاشت. ریحانه یاسینی بر اثر واژگون شدن اتوبوس خبرنگاران در استان آذربایجان غربی همراه با مهشاد کریمی خبرنگار محیط زیست فوت کرد

عکس جگرسوز از ریحانه یاسینی قبل از مرگ / عکس19