این پسر به جای داماد به اتاق عروس رفت و به عروس تجاوز کرد

10:07 - 1400/04/04
متهم هنگامی که داماد پس از پایان جشن عروسی، به خاطر مصرف زیاد نوشیدنی های الکلی خسته در خواب بود خود را جای داماد جا زده و از عروس سوء استفاده کرده است.
این-پسر-جای-داماد-اتاق-عروس-رفت-عروس-

متهم هنگامی که داماد پس از پایان جشن عروسی، به خاطر مصرف زیاد نوشیدنی های الکلی خسته در خواب بود خود را جای داماد جا زده و از عروس سوء استفاده کرده است.

«یولو چیوی » سخنگوی پلیس استان «پری ونگ »کامبوج در این باره گفت:« متهم ادعا کرده که به شدت عاشق عروس بوده اما به دلیل فقر خانواده اش قادر به ازدواج با وی نشداست. به همین خاطر درتاریکی هوا به راحتی وارد خانه عروس شده و به اوتجاوز کرده بود.

این پسر به جای داماد به اتاق عروس رفت و به عروس تجاوز کرد12