این کارگردان معروف سینما از قصاص نجات یافت

11:32 - 1400/04/03
شامگاه چهارشنبه 19 شهریور سال گذشته، خبر قتل مردی میانسال به دست کریم، کارگردان 55 ساله سینما و تلویزیون به پلیس اعلام و ساعتی بعد متهم دستگیر شد.

وقتی کریم در مقابل بازپرس شعبه سوم دادسرای امور جنایی پایتخت قرار گرفت، گفت:قصد قتل نداشتم و فقط می خواستم همسایه ام را تهدید کنم تا دست از مزاحمت بردارد. 30 سال است که در این ساختمان سکونت دارم و آزارم به کسی نرسیده است اما از وقتی که مقتول به این ساختمان آمد اختلاف هایمان شروع شد.

او خیاط بود و در زیرزمین خانه همسایه خیاطی می کرد اما بعد از مدتی واحد طبقه اول ساختمان را خرید و مدت هاست که در این آپارتمان سکونت دارد. او ادامه داد:مقتول 2 اتاق از آپارتمانش را نیز اجاره داده بود. اختلاف های اصلی ما از 8 سال قبل آغاز شد. او می خواست خانه را خراب کند و دوباره بسازد و به مالکان واحدهای دیگر هم گفته بود اما کسی با این خواسته او موافقت نکرد و از آن روز به بعد مزاحمت هایش شروع شد. هر کاری می کرد تا ما را اذیت کند.

من ناراحتی تنفسی دارم اما او تعمدی مواد سمی و شیمیایی در فاضلاب می ریخت تا من اذیت شوم. اذیت های او ادامه داشت و حتی دوبار هم شکایت کردم.

متهم ادامه داد:من در آپارتمانم به هنرجویانم آموزش تئاتر می دهم و از زمانی که کرونا شیوع پیدا کرده شب ها در محل کارم می خوابم. شب حادثه خواب و بیدار بودم که سر و صدای وحشتناکی به گوشم رسید یک نفر با چکش به در آهنی می کوبید. وقتی دیدم مرد همسایه است، اعصابم به هم ریخت و اسلحه را برداشتم تا او را بترسانم به سمت آپارتمانش رفتم.

ابتدا دو تیر هوایی شلیک کردم. او به سمت من آمد و لوله اسلحه من را گرفت چون دستم روی ماشه بود، ناخواسته سومین تیر را شلیک کردم. ناگهان صدای فریادش بلند شد و روی پله ها افتاد. با این تصور که آسیب جدی ندیده است و ساکنان طبقه سوم به کمکش می آیند، او را همان جا رها کردم. قبل از اینکه به آپارتمانم برگردم، ظرف آبی برداشتم و خونی که روی زمین ریخته بود را می شستم که مأموران متوجه ماجرا شدند.

با اعتراف کارگردان میانسال،او به بازسازی صحنه جنایت پرداخت و مرد میانسال به زندان منتقل شد.درحالی که پرونده او تکمیل شده و بزودی کیفرخواست به اتهام قتل عمدی این پرونده صادر می شد،سرانجام 8 ماه پس از این حادثه با تلاش بازپرس ساسان غلامی خانواده مقتول به حرمت ماه مبارک رمضان از قصاص وی گذشت کردند.

با گذشت اولیای دم مقتول، پرونده این جنایت بزودی به دادگاه کیفری استان تهران فرستاده خواهد شد تا وی از جنبه عمومی جرم محاکمه شود.