مرگ تلخ زن ایرانی در مرز ترکیه به یونان + جزئیات پرونده

09:17 - 1400/04/02
زن ایرانی در مسیر پیاده روی ترکیه به یونان دچار ایست قلبی شد.
مرگ-تلخ-زن-ایرانی-مرز-

مرگ تلخ زن ایرانی در مرز ترکیه به یونان + جزئیات پرونده19

یک تراژدی تلخ دیگه از مهاجران ایرانی: رسانه‌های ‎کرد خبر دادند که مهری نبی زاده در پیاده روی از مرز ‎ترکیه به ‎یونان از شدت خستگی و ضعف دچار ایست قلبی شده و همسر او سردار ابراهیم‌نژاد ۲ساعت او را کول گرفته و گریه کنان با دو دختر خردسال ۴ و ۷ ساله جنگل را پیمودن تا به پلیس برسند.