مرگ نوجوان گرمازده بوکانی با خوردن آب یخ

09:16 - 1400/04/02
نوجوان بوکانی بر اثر نوشیدن آب یخ درگذشت.
مرگ-نوجوان-گرمازده-بوکانی-خوردن-آب-

مرگ نوجوان گرمازده بوکانی با خوردن آب یخ3

نوشیدن آب یخ بسیار ضرر دارد و می تواند موجب مرگ شود. نمونه ای از مرگ توسط مصرف آب یخ برای نوجوان بوکانی رخ داد.در روستای کانی پانکه نوجوانی که مشغول درو کردن نخود بود به علت گرمای شدید و خوردن یکدفعه آب یخ فوت کرد.

خطر ایست قلبی با خوردن ناگهانی آب یخ

بر اثر تحقیقات خوردن آب یخ بعد از تشنگی شدید باعث ایست قلبی و مرگ می‌شود.

تا حد امکان از خوردن آب یخ خودداری کنید.