اعلام زمان واریز حقوق خرداد ۱۴۰۰ بازنشستگان کشوری

21:00 - 1400/03/31
مدیرکل امور مالی صندوق بازنشستگی کشوری زمان واریز حقوق خرداد ماه بازنشستگان و وظیفه بگیران این صندوق را اعلام کرد.
اعلام-زمان-واریز-حقوق-خرداد-۱۴۰۰-

مدیرکل امور مالی صندوق بازنشستگی کشوری زمان واریز حقوق خرداد ماه بازنشستگان و وظیفه بگیران این صندوق را اعلام کرد.

اعلام زمان واریز حقوق خرداد ۱۴۰۰ بازنشستگان کشوری2

"علی خدامی" مدیرکل امور مالی صندوق بازنشستگی کشوری گفت: تا عصر امروز (۳۱ خرداد) حقوق بازنشستگی به صورت کامل به حساب بیش از یک و نیم میلیون نفر ذینفع این صندوق واریز خواهد شد.