اولین گفتگو با امام زمان قلابی در اصفهان + فیلم

08:40 - 1400/03/31
امام زمان قلابی در شهر اصفهان،مردی بود که چند روز قبل در آخرین روزهای قبل از انتخابات سوار بر اسب در سطح شهر اصفهان تاخت.

امام زمان قلابی در شهر اصفهان،مردی بود که چند روز قبل در آخرین روزهای قبل از انتخابات سوار بر اسب در سطح شهر اصفهان تاخت.مرد شیاد اصفهانی که قصد خود را جای امام زمان جا بزند،با توهین به حکومت در سطح شهر اغتشاش ایجاد کرد و در نهایت با مخالفت مردم و حضور به موقع پلیس دستگیر شد. این مرد شیاد که امان زمان قلابی شهر اصفهان لقب گرفته است،در اولین گفتگوی منتشر شده انگیزه خود را از بیان کرد.

اولین گفتگو با امام زمان قلابی شهر اصفهان

مرد شیاد اصفهانی سوار بر اسب با لباس سبز در سطح شهر اصفهان می تاخت و فریاد می زد:«ذوالقرنین هستم دوالقرنین!»

توهین های او به حکومت تمامی نداشت.با شمشیر به مردم حمله می کرد و شیشه یک خودرو را شکست و رعب و وحشت ایجاد کرده بود.

حالا این مرد شیاد در مورد انگیزه خود می گوید:«صبح بود که لباس سبز پوشیدم و با شنل سبز سوار اسب شدم و در شهر اصفهان می تاختم و شعار می دادم.شعار های تند بر علیه حکومت می دادم و با نیروهای پلیس هم درگیر شدم.»

امام زمان قلابی با شعار ضد حکومتی قصد اخلال در انتخابات داشت

مرد شیاد اصفهانی در ادامه گفت:«شعارهای ضد حکومتی می دادم و داشتم به سمت دروازه قرآن می رفتم.آنجا تجمع زیاد بود.یک نفر روی سمند رفت و با او درگیر شدم و شیشه های سمند را شکستم.این کارها را به قصد براندازی حکومت انجام می دادم و می خواستم کاری کنم که انتخابات انجام نشود.»

امام زمان قلابی چهارده سابقه کیفری دارد

مرد شیاد در ادامه گفت :«من 14 سابقه کیفری دارد و اگر خدا قبول کند این پانزدهمین سابقه من است!»

او در آخر گفت:«دور تا دورم را ماموران محاصره کردند و در نهایت دستگیر شدم.»