این زن معتاد به خوردن ادرار خود است + عکس

19:28 - 1400/03/30
 یک زن که بیماری روانی گرفته است روزی باید یک لیوان از ادرار خود را بخورد اگر این کار را انجام ندهد حالت روانی بسیار بدی به او دست خواهد داد با خوردن یک لیوان ادرار خود آرام شده به زندگی روز مره خود ادامه می دهد.
این-زن-معتاد-خوردن-

این زن معتاد به خوردن ادرار خود است + عکس16

یک زن که بیماری روانی گرفته است روزی باید یک لیوان از ادرار خود را بخورد اگر این کار را انجام ندهد حالت روانی بسیار بدی به او دست خواهد داد با خوردن یک لیوان ادرار خود آرام شده به زندگی روز مره خود ادامه می دهد.

این زن معتاد به خوردن ادرار خود است + عکس5

این زن دچار بیماری سرطان است فقط خوردن ادرارش او را می تواند آرام کند این زن بیچاره برای درمان اعتیاد خود به خیلی از پزشکان مراجعه نموده است ولی نمی تواند اعتیادش را ترک نماید .

این زن معتاد به خوردن ادرار خود است + عکس12

خانم کری 53 ساله از شهر کلرادو اسپرینگز یکی از قربانیان سرطان است که به گفته دوست این خانم اتفاقات عجیب زیادی در زندگی وی رخ داده ولی این اتفاق از همه عجیب تر است.

این زن معتاد به خوردن ادرار خود است + عکس15

این خانم سبزه و میانسال 4 سال است که به نوشیدن ادرار خود معتاد شده و در هر روز پنج لیوان از ادرار خود را می نوشد با این تفکر که آرامش بگیرد.