انفجار زودپز روی صورت بازیگر معروف کشور + عکس +18

11:13 - 1400/03/30
عکسی که کاوه آهنگر به تازگی از خودش با صورت و دستی سوخته که در اثر انفجار زودپز بوده در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.
کاوه آهنگر

عکسی که کاوه آهنگر به تازگی از خودش با صورت و دستی سوخته که در اثر انفجار زودپز بوده در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.

انفجار زودپز روی صورت بازیگر معروف کشور + عکس +184