ضایع شدن زن جوان وسط عروسی + عکس

08:34 - 1400/03/30
زن جوان که به عنوان یکی از میهمانان ویژه در مسیر ورود عروس و داماد ایستاده بود در حال ضبط فیلم عروسی ضایع شد.
ضایع-شدن-زن-جوان-

زمین خوردن یکی از میهمانان جلوی پای عروس و داماد

یکی از خانم های جوان که مشتاقانه در مسیر ورود عروس و داماد به داخل محل برگزاری مراسم ایستاده بود به دلیل حرکاتی که انجام می داد ناگهان تعادل خود را از دست داد و روی زمین افتاد.

A HAPLESS wedding guest almost stole the show when she dramatically tumbled across the aisle – stopping the bride in her tracks.

زنی که حین فیلمبرداری از مراسم عروسی ضایع شد

زنی که در تصاویر مشاهده می کنید سعی داشت تا از ورود عروس و داماد به محل مراسم فیلمبرداری کند که یک مرتبه به دلیل تکیه دادن به دیواره های سبز رنگی که با ساقه های گلهای تزیینی ساخته شده بود به قسمت مخصوص مسیر ورود عروس و داماد بیافتد.

خانم جوان بعد از این اتفاق به شدت خجالت زده شد و با نگاهی به اطراف از زمین بلند شد.

ضایع شدن زن جوان وسط عروسی + عکس4

صحنه ضایع شدن میهمان ویژه عروسی جلوی دوربین ها

این صحنه بدشانسی البته خنده دار توسط یکی از میهمانان حاضر در مراسم ضبط و در اینستاگرام منتشر رد.