باورنکردنی / ازدواج همزمان این زن با 5 برادر

12:31 - 1400/03/29
در شمال هند در برخی روستاها خانواده ها چند شوهری مرسوم است که فرزندان پسر با ازدواج اولین برادر به وی پیوسته و زندگیشان را با او ادامه می‌دهند

در شمال هند در برخی روستاها خانواده ها چند شوهری مرسوم است که فرزندان پسر با ازدواج اولین برادر به وی پیوسته و زندگیشان را با او ادامه می‌دهند و دلیلشان این است که میراث پدری شان کمتر بین وراث تقسیم شده و شریک کمتری پیدا کند