مینا آلت تناسلی شوهرش را بخاطر تجاوز برید / عکس

16:19 - 1400/03/27
زن جوان که شوهرش را در حال تجاوز به دخترشان مشاهده کرد با حمله به او آلت تناسلی اش را برید و به او محل نداد تا از خونریزی بمیرد.
مینا-آلت-تناسلی-شوهرش-

زن جوان که شوهرش را در حال تجاوز به دخترشان مشاهده کرد با حمله به او آلت تناسلی اش را برید و به او محل نداد تا از خونریزی بمیرد. مینا زن جوان 35 ساله دختر 5 ساله اش را در حالیکه در حمام مورد تجاوز پدرش واقع شده بود مشاهده کرد و شوهرش را با بریدن آلت تناسلیش به قتل رساند .

مینا آلت تناسلی شوهرش را بخاطر تجاوز برید / عکس11

پلیس پاکستان زن جوانی را به جرم قتل همسرش دستگیر و زندانی کرد.ماجرا ازین قرار است که زن جوانی در پاکستان شوهرش را به جرم تجاوز به دخترش عقیم کرد و کشت.

مینا 35 ساله که نیمه شب گذشته متوجه گریه های دختر 5 ساله اش و جای خالی همسرش در اتاق خواب شد در حمام صحنه وحشتناکی دید که همین صحنه باعث شد مردی به اتهام تجاوز به دختر 5 ساله اش عقیم و کشته شود.

متهم در بازجویی هایش گفت که صحنه تجاوز شوهرش به دخترشان به حدی او را بهم ریخت که بدون توجه به نگاه و التماس های دخترش با چاقو به شوهرش حمله کرد و پس از بریدن اندام مردانه اش او را به قتل رساند.

به گفته بازپرس پرونده، زن جوان پس از قتل همسرش با تماس با اداره پلیس ماجرا را گزارش داد و خودش را قاتل معرفی کرد.

ماموران پس از اعزام به محل حادثه و انتقال جسد به پزشکی قانونی زن جوان را به اداره پلیس فرستادند تا پس از تکمیل تحقیقات جلسه دادگاه اش برگزار شود