فیلم / عصبانیت رونالدو از گذاشتن نوشابه کوکاکولا در مقابلش

19:24 - 1400/03/26
کریس رونالدو فوق ستاره فوتبال جهان با حضور در نشست خبری وقتی نوشابه کوکاکولا را روی میزش دید ناراحت شد و آن را کنار گذاشت.

کریس رونالدو فوق ستاره فوتبال جهان با حضور در نشست خبری وقتی نوشابه کوکاکولا را روی میزش دید ناراحت شد و آن را کنار گذاشت.