فیلم لحظه مرگ مردی که با عزرائیل شوخی کرد! + فیلم

09:18 - 1400/03/26
فرد فوت شده در آخرین لحظات عمرش می خواست شبیه غریق نجات معروفش شنا کند اما غرق شد و همان غریق نجات او را نجات داد. 21 اردیبهشت ساعت 5 خبر رسید جوانی در رودخانه گاماسیاب غرق شده است.

فرد فوت شده در آخرین لحظات عمرش می خواست شبیه غریق نجات معروفش شنا کند اما غرق شد و همان غریق نجات او را نجات داد. 21 اردیبهشت ساعت 5 خبر رسید جوانی در رودخانه گاماسیاب غرق شده است.

سریعا تیم های امدادونجات آتش نشانی و هلال احمر و همچنین چندین نفر شناگر محلی وخانواده غریق در محل حاضر شدند. تلاش زیادی صورت گرفته بود ولی نتیجه ای در بر نداشت.

یکی از غواصان حاضر در صحنه به نام بهمن پرورش در مورد جزئیات این ماجرا گفت:«به محض رسیدن تجهیزات غواصی را پوشیدم ودرون آب تاریک رفتم وپس از غوص زدن وپایین رفتن دقیقا به پیکر غریق دسترسی ودر حدود 8ثانیه اورا پیدا کردم.... نقطه حادثه بخاطرحفاری توسط بیل میکانیکی بیش از 8متر عمق داشت وپر از درخت بودوقتی پیکرتنومند جوان 36 ساله مرحوم مسلم صالحی را بالا اوردم اه از نهاد همه برخواست وهمگان از فوت ان جوان رعنا متاثر شدندوموضوع عجیب اینکه خانواده غریق بارها اظهار داشتندمرحوم مسلم قبل ازاینکه غرق شود شنا کنان عرض رودخانه را طی میکرد ومیگفت من مسلم صالحی نیستم من بهمن پرورش هستم .....ای کاش در کشورجهان سومی بنام ایران وکلان روستایی بنام کرمانشاه نبودم ای کاش امکاناتی وجود داشت مرا سریع به محل حادثه میرساندمن به مسایل عجیبی در غرق شدگی رسیده ام بعضی مواقع احتمال احیای غریق تا دقایق زیادی وجود دارد چند سال پیش 3نفر در چاهی گرفتار شدند امکاناتی حاضر نبود مرا سریع به محل حادثه برساند بعدا پزشکی قانونی اعلام کرد آن نفرات بیش از یکساعت در چاه زنده بودند.