تولد نوزادی عجیب الخلقه با سه سر / عکس +18

08:01 - 1400/03/23
تولد یک نوزاد با سه سر باعث حیرت مردم و پزشکان شد . این نوزاد سه سر در هندوستان به دنیا امده است.
تولد-نوزادی-عجیب-الخلقه-

تولد نوزادی عجیب الخلقه با سه سر / عکس +184

تولد یک نوزاد با سه سر باعث حیرت مردم و پزشکان شد . این نوزاد سه سر در هندوستان به دنیا امده است.

در کشور نوزادهای عجیب زیادی به دنیا می آیند که ظاهری متفاوت دارند و با انسان هایعادی فرق دارند برخی از آن ها تعداد دستان و یا پاهای زیادی دارند و برخی از آن ها انگشتان زیادی دارند اخیرا نیز در کشور هندوستان یک نوزاد دختر متولد شده استکه سه سر دارد که بعد از به دنیا آمدن تحت عمل جراحی قرار گرفت

تولد نوزادی عجیب الخلقه با سه سر / عکس +1817

این نوزاد در بیمارستاتی در اوتارپرداش متولد شد در ادامه تصویری از تولد نوزادی با سه سر در هندوستان را در نیک صالحی مشاهده کنید.

یک نوزاد دختر در هند با ۳ سر به دنیا آمد و پس از تولد تحت عمل جراحی قرار گرفت.

این نوزاد دختر در بیمارستانی در ایالت اوتارپرداش به دنیا آمده و پس از تولد تحت عمل جراحی پزشکان قرار گرفت.

مادر باردار این نوازد اهل روستای «پیلوا» است و به پزشکان بیان کرد که وی و همسرشتوانایی پرداخت هزینه‌های جراحی فرزندشان را ندارند و به همین دلیل پزشکانخود دست به کار شده و نوزاد را عمل کردند.

به گفته پزشکان این نوزاد در بدو تولد شبیه به موجودات فرا زمینی بوده که پساز ۳ ساعت جراحی با یک مغز تحت نظر پزشکان قرار گرفته و در بخش مراقبت‌های ویژه قرار دارد.