مرگ تلخ دو قلوهای 3 ساله در ماشین لباسشویی +عکس

09:06 - 1400/03/22
متاسفانه در این  اتفاق که در دهلی انجامید دوقلو های سه ساله جان دادند در ادامه با مرگ درد آور دو قلو های سه ساله در ماشین لباسشویی را دنبال کنید.
مرگ-تلخ-دو-قلوهای-3-ساله-ماشین-لباسشویی-عکس-

مرگ تلخ دو قلوهای 3 ساله در ماشین لباسشویی +عکس6

مرگ درد آور دو قلو های سه ساله در ماشین لباسشویی

متاسفانه در این اتفاق که در دهلی انجامید دوقلو های سه ساله جان دادند در ادامه با مرگ درد آور دو قلو های سه ساله در ماشین لباسشویی را دنبال کنید.

مادر سهل انگار که برای شش دقیقه دوقلو های سه ساله خود را در خانه تنها گذاشت و برای خریدن پودر ماشین لباسشویی به فروشگاه خواربارفروشی نزدیک خانه رفت، وقتی از خرید بازگشت با جسد غرق شده فرزندانش در ماشین لباسشویی رو به رو شد.

مرگ تلخ دو قلوهای 3 ساله در ماشین لباسشویی +عکس10

پس از انتقال دوقلوها به بیمارستان جیپور گولدن اعلام شد که هر دو به علت غرق شدگی فوت کرده اند. مادر آنها ادعا می کند قبل از رفتن به بیرون، ماشین لباسشویی را از لباس پر کرده بوده و جایی برای رفتن بچه ها داخل آن نبوده است و برای بازجوی پرونده سوال است که اصلا چگونه دوقولوها به داخل ماشین رفته، در را به روی خود بسته اند و ماشین شروع به کار کرده است!

گفتنی است؛ پسرهای دو قلو لاکش و نیشو نام داشتند و این حادثه دردناک در دهلی نو اتفاق افتاده است.

مرگ تلخ دو قلوهای 3 ساله در ماشین لباسشویی +عکس19

مرگ تلخ دو قلوهای 3 ساله در ماشین لباسشویی +عکس13