فوری / زلزله شدید خراسان شمالی را لرزاند

08:36 - 1400/03/22
زلزله شدید خراسان شمالی را لرزاند

گزارش مقدماتی زلزله

بزرگی: 4.3

محل وقوع: استان خراسان شمالی - حوالی شوقان

تاریخ و زمان وقوع به وقت محلی: 1400/03/21 19:01:09

طول جغرافیایی: 56.64

عرض جغرافیایی: 37.26

عمق زمین‌لرزه : 10 کیلومتر

نزدیک‌ترین شهرها:

24 کیلومتری شوقان (خراسان شمالی)

25 کیلومتری سنخواست (خراسان شمالی)

28 کیلومتری قاضی (خراسان شمالی)

نزدیکترین مراکز استان:

65 کیلومتری بجنورد

200 کیلومتری گرگان است.