پدر بابک خرمدین از مرگ این مرد پرده برداشت +عکس

10:00 - 1400/03/21
دکتر مریم جواهریان، روان شناس سلامت، تحلیلی در رابطه با اختلال شخصیت پدر بابک خرمدین که یک قاتل سریالی است ارائه کرد.

قتل بابک خرمدین دارای ابعاد پیچیده ای است و می توان آن را از نظر روان شناسی تحلیل و بررسی کرد، هفته گذشته خبر قتل بابک خرمدین به همراه خواهر و داماد خانواده شان طی سال های گذشته موجب تاثر و ناراحتی مردم کشورمان شد.

دکتر مریم جواهریان، روان شناس سلامت و استاد دانشگاه با بیان این که تحلیل های متعدد روان شناسی در این رابطه ارائه شده، به اختلال شخصیت پدر بابک خرمدین پرداخت و ویژگی های اختلال روانی وی را تشریح کرد.

جواهریان در تشریح اختلال روانی پدر بابک خرمدین گفت: اختلال شخصیت خودشیفته بدخیم، اصطلاحی است که توسط Otto F. Kernberg (کرنبرگ) به کار برده شده است. این افراد دارای ویژگی های اختلال شخصیت خودشیفته ی همراه با ضداجتماعی (سایکوپاد) و پارانویید هستند. ویژگی های این اختلال عبارتند از:

1- عظمت و بزرگ منشی؛ که خود را نسبت به دیگران برتر می بینند و محق می دانند و رفتار دال بر خودخواهی و تکبر دارند. باید توجه داشت که این نفس متورم در هر موضوعی می تواند خودنمایی کند.

2- خودمحوری؛ این افراد اعتقادات خود را واقعیت بی شک و تردید می دانند و بسیار تمایل دارند تا در مورد "من" ، "خودم" و دوباره "من"!! صحبت کنند.

در مورد پدر بابک خرمدین این موضوع به وضوح در کلام و ایدئولوژی ایشان در حکم صادر کردن و اجرای آن در مورد فرزندانشان دیده می شود. به عبارتی این موضوع در عبارت وی که گفت "کشتم تا از فساد آنان جلوگیری کنم" دیده می شود.

از طرفی میل سیری ناپذیر برای دیده شدن، قدرت و تحسین که در واکنش او، در مقابل لنز دوربین و نشان دادن علامت پیروزی دیده می شود، این موضوع را تایید می کند.

3- تمایلات ضداجتماعی و سادیستیک؛ این افراد از درد و رنج دیگران لذت می برند، الگوی رفتار کاملا پرخاشگرانه و خصمانه دارند و آسیب، قتل و تجاوز در آنان وجود دارد. در مود مذکور، سابقه بارها تجاوز به دختر خود، قتل و مثله کردن فرزندان و داماد خود و تکرار این موارد با گذر سال ها بیانگر رفتارهای ضداجتماعی و سادیستیک است.

4- فقدان وجدان و همدلی؛ فقدان وجدان و احساس گناه و عدم همدلی علی رغم فجایعی که به بار می آورند، آنان هیچ وقت احساس پشیمانی نمی کنند و اینگونه است که می توانند با رها رفتارهای خود را تکرار کنند. در مورد پدر بابک خرمدین نیز به وضوح عدم پشیمانی در سخنان پدر بابک، تکرار قتل ها طی سالیان و ادعای او مبنی بر تمایل به قتل دختر دیگرش این موضوع را نشان می دهد.

5- پارانویا؛ بدبینی، مشکوک بودن و عدم اعتماد از ویژگی های خودشیفته های بدخیم است که در سخنان قاتل (پدر بابک خرمدین) هم در مورد رفتارهای فرزندانش افکار پارانوییدی دیده می شود، این موضوع با تحقیقاتی که از همسایگان صورت گرفته، مشخص می سازد که هیچ کدام از صحبت های وی تایید نشده است.

پدر بابک خرمدین از مرگ این مرد پرده برداشت +عکس7