شکنجه وحشتناک زن جوان بخاطر پسردار نشدن!

08:12 - 1400/03/20
یک مرد هندی همسرش را به مدت یکسال به خاطر پسردار نشدن زندانی کرد.

یک مرد هندی همسرش را به مدت یکسال به خاطر پسردار نشدن زندانی کرد.بنا به گزارش پلیس ، نجات این زن به طور تصادفی و پس از آن انجام شد که پلیس یک پیام درخواست کمک را از قربانی دریافت کرد.

پلیس پس از شناسایی و ورود به این خانه زن 41ساله به همراه سه دخترش را نجات داد.

گزارش پلیس حاکی از آن است که متهم علت این اقدام وحشتناکش را پسردار نشدن همسرش عنوان کرد و گفت تاکنون چند بار زن هندی را مجبور به سقط جنین هم کرده است.

گفتنی است تحقیقات پلیس هند در این باره ادامه دارد.