کار زشت مادر سنگدل با پسر معلول ذهنی اش + عکس

13:22 - 1400/03/17
یک زن چینی از فرزند معلول ذهنی خود 40 سال در یک قفس نگهداری کرده است.این زن از زمانی که پسرش 6 ساله بوده، از او در داخل یک قفس نگهداری می‌کرده است...
کار-زشت-مادر-سنگدل-پسر-معلول-ذهنی-اش--عکس-

کار زشت مادر سنگدل با پسر معلول ذهنی اش + عکس5

یک زن چینی از فرزند معلول ذهنی خود 40 سال در یک قفس نگهداری کرده است.این زن از زمانی که پسرش 6 ساله بوده، از او در داخل یک قفس نگهداری می‌کرده است.این پسر از کودکی بر اثر تب شدید به ضایعه مغزی دچار شد و هر از چند گاهی دچار صرع می‌شده است و در هر لحظه و هر مکانی ممکن بوده که بر زمین بخورد و آسیب ببیند.

کار زشت مادر سنگدل با پسر معلول ذهنی اش + عکس4

فرزند این زن چینی به صورت مداوم به زمین می‌خورده است و این مسئله باعث شده بود که همیشه صورت و بدنش زخمی باشد.زن چینی که از اهالی شهرستان «خنان» چین است به خاطر ترس از این که مبادا کودکش آسیبی ببیند از او در داخل یک قفس نگه داری می‌کرده است.بر اساس این گزارش همزمان با رشد کودک، این زن و شوهرش قفس را بزرگتر می‌کرده‌اند.زن چینی می‌گوید :

کار زشت مادر سنگدل با پسر معلول ذهنی اش + عکس12

«فرزندم مرا می شناسد ولی حتی نمی‌تواند بگوید مادر به همین خاطر نیاز به حمایت دارد.این زن که اکنون به سن 80 سالگی رسیده و شوهرش چند سال پیش فوت کرده است، با نگرانی شدید به زندگی خود ادامه می‌دهد و تلاش می‌کند که زنی را پیدا کند تا بعد از مرگ وی از فرزندش نگهداری کند.