پیمان قاسم خانی در آغوش همسر دومش + عکس

09:41 - 1400/03/15
میترا ابراهیمی با انتشار این تصویر از همسرش #پیمان_قاسم_خانی نوشت:

میترا ابراهیمی با انتشار این تصویر از همسرش #پیمان_قاسم_خانی نوشت: تو شبو از من گرفتی ، تو منو دادی به خورشید

پیمان قاسم خانی در آغوش همسر دومش + عکس1