حرکت زیبای یوسف تیموری برای مهوش وقاری + عکس

20:19 - 1400/03/12
تصویر جالب یوسف تیموری در کنار مهوش وقاری عزیز روح مرحوم قاضی مرادی شاد و یادش گرامی.

تصویر جالب یوسف تیموری در کنار مهوش وقاری عزیز روح مرحوم قاضی مرادی شاد و یادش گرامی.

حرکت زیبای یوسف تیموری برای مهوش وقاری + عکس2