جولان دادن 4 شرور با شمشیر در اتوبان ستاری و ترساندن مردم

17:11 - 1400/03/11
شب گذشته یکشنبه ۱۰ خرداد ماه 4 شرور به قصد قدرت نمایی در اتوبان ستاری جنوب با شمشیر بین مردم رعب و وحشت ایجاد کردند.
جولان-دادن-4-شرور-شمشیر-اتوبان-ستاری-ترساندن-مردم-

جولان دادن 4 شرور با شمشیر در اتوبان ستاری و ترساندن مردم13

شب گذشته یکشنبه 9 خرداد ماه 4 شرور به قصد قدرت نمایی در اتوبان ستاری جنوب با شمشیر بین مردم رعب و وحشت ایجاد کردند.

جوانان شرور در اتوبان ستاری با در دست داشتن شمشیر و عربده کشی مردم را از خودروهایشان به سمت حاشیه بزرگراه فراری دادند و این قضیه سریعا به پلیس تهران اطلاع داده شد.

ماموران پلیس پس از شنیدن قدرت نمایی 4 شرور

در اتوبان ستاری تهران سریعا به محل حادثه اعزام شدند و به قدرت نمایی این جوانان شمشیر به دست پایان دادند.

در تحقیقات اولیه پلیس مشخص شد این 4 جوان با رده سنی 27 تا 30 سال به قصد قدرت نمایی و ایجاد رعب و وحشت بین مردم در اتوبان ستاری شرارت کردند و 3 قبضه شمشیر از این 4 شرور توسط پلیس کشف شد.

بنابراین گزارش 4 جوان شمشیر به دست جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.