فوری / اتفاق آخر الزمانی رخ داد + فیلم عجیب

13:01 - 1400/03/10
یک کودک معمولی و نرمال حدود یک سالگی کم کم شروع به صحبت کردن می کند و با توجه به فاکتورهای مختلف توانایی این را دارد که کلماتی را ادا کند.

حرف زدن غیرمنتظره ی نوزاد 23 روزه در چین

یک کودک معمولی و نرمال حدود یک سالگی کم کم شروع به صحبت کردن می کند و با توجه به فاکتورهای مختلف توانایی این را دارد که کلماتی را ادا کرده و با دیگران ارتباط برقرار کند اما اینکه یک نوزاد تازه متولد شده که هنوز به سن یک ماهگی هم نرسیده کلمه ای را بگوید مطمئنا غیرعادی است ولی طبق ویدئویی که در شبکه های اجتماعی منتشر شده است و در این بخش از سرگرمی مشاهده خواهید کرد یک نوزاد چینی 23 روزه حین گرفتن ماساژ ناگهان کلمه " ماما" را ادا کرده و در همین حد صحبت می کند و موجب تعجب پرستار و مادرش شد.

مادر این نوزاد می گوید :مطمئنا پسر من به صورت ناخواسته کلمه ی " ماما" را گفته و صحبت کرده است اما همین امر نیز برای ما بسیار جای تعجب دارد و کاربران شبکه های اجتماعی هم مثل ما از شنیدن صدای او ابراز شگفت زدگی کردند.

صحبت کردن نوزاد چینی

لحظه صحبت کردن نوزاد 23 روزه چینی در حالی ضبط شد که مادرش او را برای ماساژ به پرستار سپرده بود و خودش نیز از آنها در این حالت فیلمبرداری میکرد که ناگهان نوزاد کلمه ی " مادر" را ادا کرد و ویدئوی 10 ثانیه ای ضبط شده را به سرعت در فضای مجازی به اشتراک گذاشت تا نظر دیگران را در این مورد بداند.

دکتر ژانگ ژیائیمو، مدیر گروه روانشناسی کودکان در بیمارستان، به خبرنگاران گفت:"نوزادان بین یک تا دو ماهه تمرین صدا با اعضای آوازی خود، مانند گلو و لب ها را دارند ولی هگر نمیتوان گفت که آنها به صورت ارادی کلمه ای را ادا کنند ؛ اگر چه این کودک کلمه ی "مادر" را به نوعی به وضوح گفت اما آن در واقع صدایی ناخودآگاه بود.