کار زشت و شرم آور مرد سعودی با پسر2 ساله اش + فیلم

13:14 - 1400/03/08
مردی که با لهجه سعودی از کودک خود کاری می خواهد تا با انجام آن توجه همه را در فضای مجازی جلب کند فیلم جنجالی منتشر کرده بود که واکنش های تندی دریافت کرد.
کار-زشت-شرم-آور-مرد-سعودی-پسر2-ساله-اش--فیلم-

فیلم کار شرم اور و جنجالی مرد سعودی با پسر 2 ساله اش منتشر شد

انتشار ویدئویی توسط یک مرد سعودی از فرزند خردسالش موجب خشم کاربران فضای مجازی را برانگیخت ، پدر سعودی بی توجه به خطر مار برای پسربچه ای که در ویدئو دیده می شود با هدف جلب توجه و دریافت بازدید بالا این شرایط را ایجاد کرده بود تا فرزندش با مار زنده بازی کند .

کار زشت و شرم آور مرد سعودی با پسر2 ساله اش + فیلم11

خنده های مردی که با لهجه عربستان سعودی صحبت می کند نشان می دهد که فرد ضبط کننده ویدئو پدر کودک است و از بازی فرزندش با مار زنده احساس خوشحالی می کند ؛ باورنکردنی ترین بخش ویدئو قسمتی است که پدر بی مسئولیت به پسرش می گوید مار زنده را گاز بگیرد بخشی از کلیپ که بیشتر خشم کاربران را برانگیخته و جنجال به پا کرد.

فیلم رفتار عجیب مرد سعودی با فرزند خردسالش