برای صداپیشه جنابخان دعا کنید

12:49 - 1400/03/08
محمد بحرانی تصویری در صفحه رسمی خود منتشر کرد.وگفت
برای-صداپیشه-جنابخان-دعا-کنید-

برای صداپیشه جنابخان دعا کنید17

محمد بحرانی با انتشار این عکس نوشت:

برای صداپیشه جنابخان دعا کنید19

برابر همه ی لهجه ها، تمام بیان ها به گفته ی همه ی شعرها، تمام رمان ها میان تور و خزه ، یک پری یخ زده بودی تو را از آب گرفتند نیمه شب ملوان ها... تمام ساحل کِل می کشید، تا که رسیدی به افتخار تو ساز و دهل زدند جوان ها کنار دریا پنهان شدند و آه کشیدند به انتظار شنا کردن تو ، چشم چران ها بلندتر بپر از دشتها کبوتر وحشی دراشتیاق شکار تو اند تیر و کمان ها ! هزار نامه ی غمگین به خانه ی تو رساندند و دست آخر عاشق شدند نامه رسان ها تو ماندگار شدی... هیچ کس درست نفهمید که واقعیت تلخی ست پشت این جَرَیانها برای داشتنت روی هم تفنگ کشیدند میان خون و لجن دفن شد جنازه ی آنها تو را پریچه صدا میزدند مردم ساحل اگرچه نام تو" مرگ " است در تمام زبان ها...