کار زشت و وقیحانه جدید ریحانه پارسا + عکس

14:40 - 1400/03/07
ریحانه پارسا بازیگر مشهور ایرانی که چندی است در کشور همسایه زندگی می کند عکس جدیدی از خود منتشر کرده است.

ریحانه پارسا بازیگر مشهور ایرانی که چندی است در کشور همسایه زندگی می کند چهره واقعی خود را به همه طرفداران با حرکات زشت و وقیحانه که در شان و منزلت یک زن و جایگاه یک بانوی ایرانی نیست نشان داده است .

کار زشت و وقیحانه جدید ریحانه پارسا + عکس 2