پدر و مادر بابک خرمدین در دادسرای امور جنایی + عکس

10:53 - 1400/03/07
چند روز پیش بود که بدن مثله شده بابک خرمدین، کارگردان سینما، در سطل‌های زباله شهرک اکباتان پیدا شد
پدر-مادر-بابک-خرمدین-دادسرای-امور-جنایی--عکس-

به گزارش مستقل آنلاین: چند روز پیش بود که بدن مثله شده بابک خرمدین، کارگردان سینما، در سطل‌های زباله شهرک اکباتان پیدا شد؛ در تحقیقات اولیه، پدر و مادر این کارگردان دستگیر شدند و به قتل اعتراف کردند. پدر و مادر بابک خرمدین در دادسرای امور جنایی + عکس10پدر و مادر بابک خرمدین در دادسرای امور جنایی + عکس1پدر و مادر بابک خرمدین در دادسرای امور جنایی + عکس16پدر و مادر بابک خرمدین در دادسرای امور جنایی + عکس20پدر و مادر بابک خرمدین در دادسرای امور جنایی + عکس13پدر و مادر بابک خرمدین در دادسرای امور جنایی + عکس11پدر و مادر بابک خرمدین در دادسرای امور جنایی + عکس20پدر و مادر بابک خرمدین در دادسرای امور جنایی + عکس19پدر و مادر بابک خرمدین در دادسرای امور جنایی + عکس13پدر و مادر بابک خرمدین در دادسرای امور جنایی + عکس13