کتک کاری وحشتناک دنیا جهانبخت با مهراد جم + عکس

20:16 - 1400/03/06
دنیا جهانبخت عکسی ازصورت زخمی خود منتشر کرد و بدون اینکه نامی از مهراد جم بیاورد نوشت:

دنیا جهانبخت عکسی ازصورت زخمی خود منتشر کرد و بدون اینکه نامی از مهراد جم بیاورد نوشت: این هم جواب خوبی کردن و زندگیتونو پای یک آدم ریختنه.

کتک کاری وحشتناک دنیا جهانبخت با مهراد جم + عکس15

توروخدا مثل من احمق نباشید.