جدیدترین خبر از خواهر و برادر دیگر بابک خرمدین!

12:22 - 1400/03/06
افشین و آزیتا، دیگر خواهر و برادر بابک خرمدین در چه حالی هستند؟

با اعترافات این پدر و مادر سنگدل فرضیه‌های قتل دیگری مطرح شد و احتمال می‌رفت افشین و آزیتا، دیگر خواهر و برادر بابک خرمدین، نیز به قتل رسیده باشند.

پس از آنکه مادر و پدر بابک خرمدین اعتراف کردند چند سال قبل دختر و دامادشان را هم به قتل رسانده‌اند، نگرانی‌ها درباره دیگر خواهر و برادر بابک خرمدین افزایش یافت اما مشخص شد این دو نفر در قید حیات هستند افشین و آزیتا به دادسرای امور جنایی تهران رفته و خود را معرفی کرده اند. اطلاعات جدید نشان می دهد که افشین در روز قتل برادرش بابک خرمدین به خانه خواهرش آزیتا رفته و در کنار آنها بوده است.