فوری / قتل جدیدی شبیه قتل بابک خرمدین رخ داد

11:06 - 1400/03/06
بقایای جسد یک مرد در کیسه های پلاستیکی کشف شد و بررسی های پلیسی نشان داد شباهت زیادی به سرنوشت بابک خرمدین در ایران دارد.

بقایای جسد یک مرد در کیسه های پلاستیکی کشف شد و بررسی های پلیسی نشان داد شباهت زیادی به سرنوشت بابک خرمدین در ایران دارد.

قتل بابک خرمدین به دست پدرش یکی از جنایات تلخ ایران است و این درحالی است که در کشورهای جهان بارها و بارها شاهد وقوع چنین قتل هایی هستیم.

بقایای جسد یک انسان در کیسه های پلاستیکی درون یک رودخانه کشف شد و پلیس امریکا فاش کرد قتل خانوادگی بوده و مقتول که نامش فاش نشده است توسط پدرش به قتل رسیده است.

در جریان کشف بقایای جسد انسانی مردی ۲۶ ساله شناسایی و دستگیر شد.

فوری / قتل جدیدی شبیه قتل بابک خرمدین رخ داد2

گزارش پلیس محلی حاکی از آن است که کیسه های پلاستیکی توسط مسئولین سازمان حفاظت محیط زیست بیرون کشیده و بقایای استخوان های انسان پیدا شد.

جسد برای تشخیص هویت به پزشکی قانونی ارسال شد تا هویت قربانی فاش شود و ماموران با بررسی های انجام شده و شواهد به دست آمده دی ان ای تاکنون پدر این مقتول را در این ارتباط دستگیر کرده اند.

فوری / قتل جدیدی شبیه قتل بابک خرمدین رخ داد8

گفتنی است تحقیقات بیشتری در این ارتباط ادامه دارد تا انگیزه پرد جنایتکار روشن شود.