توهین زشت بهاره رهنما به لرهای کشور + عکس و فیلم

16:44 - 1400/03/05
بهاره رهنما بازیگر سینما و تلویزیون احیرا با شرکت در برنامه شام ایرانی توهین بی ادبانه ای به لرهای کشور کرد که در ادامه می بینید.

بهاره رهنما بازیگر سینما و تلویزیون احیرا با شرکت در برنامه شام ایرانی توهین بی ادبانه ای به لرهای کشور کرد که در ادامه می بینید.

توهین زشت بهاره رهنما به لرهای کشور + عکس و فیلم19

توهین بهاره رهنما به لرها

معذرت خواهی بهاره رهنما از لرها