شبنم قلی خانی در یک قاب +۱۸

15:00 - 1400/03/04
 شبنم قلی خانی بازیگر نام آشنای سینمای ایران عکس پرحاشیه ای در اینستاگرامش منتشر کرد.

شبنم قلی خانی بازیگر زن سینمای ایران عکس پرحاشیه ای از خود در اینستاگرامش منتشر کرد و اینطور نوشت:

چرا کارهایمان را به تعویق می اندازیم؟

تعلل در انجام کارها مساله تازه‌ای نیست اما در عصر حاضر، بشر بیش از هر زمان درگیر آن است. شاید اگر هر کاری را در زمان لازمش انجام می‌دادیم امروز فرد دیگری بودیم، به احتمال زیاد، فردی بسیار موفق‌تر با زندگی بهتر!چیزی که ما را به طفره رفتن عملی از کارهای مهم وا می‌دارد ایجاد یک میل شدید و ناخواسته برای انجام یک نوع تفریح یا فعالیتی است که ذهن ما را از دغدغه‌های آزار دهنده‌مان نجات می‌دهد.

شبنم قلی خانی در یک قاب +۱۸ 18