حضور همایون شجریان در کنار این زن برای زدن واکسن + عکس

12:45 - 1400/03/03
فرخنده گل افشان، همسر اول استاد شجریان واکسن را دریافت کردند و ‏همایون شجریان نیز در کنار مادر حضور داشت.

فرخنده گل افشان، همسر اول استاد شجریان واکسن را دریافت کردند و ‏همایون شجریان نیز در کنار مادر حضور داشت.

حضور همایون شجریان در کنار این زن برای زدن واکسن + عکس2