آبشار بسیار عجیب و زیبایی که هر روز در یک ساعت غیب میشود

17:52 - 1400/03/02
آبشار بسیار عجیبی در مرز بین آمریکا و کانادا وجود دارد که برای مدت زیادی به عنوان یک مقصد مرموز شناخته می‌شد. آبشار شیطان یک آبشار دوقلو است که در ادامه رودخانه برول در پارک سی آر مگنی وجود دارد.
آبشار-بسیار-عجیب-زیبایی-که-هر-روز-یک-ساعت-غیب-میشود-

آبشار بسیار عجیب و زیبایی که هر روز در یک ساعت غیب میشود 8 در گزارش زیر آبشار مرموزی به نام آبشار شیطان را معرفی می‌کنیم.

آبشار بسیار عجیبی در مرز بین آمریکا و کانادا وجود دارد که برای مدت زیادی به عنوان یک مقصد مرموز شناخته می‌شد. آبشار شیطان یک آبشار دوقلو است که در ادامه رودخانه برول در پارک سی آر مگنی وجود دارد.

قسمت شرقی این آبشار مانند هر جای دیگری به دریاچه‌ای در پایین آن می‌ریزد، اما نکته عجیب این میباشد که قسمت سمت چپ این آبشار در حفره‌ای ریخته و ناپدید می‌شود.

افراد زیادی از این ماجرای عجیب شوکه شده اند تا جایی که محققان زیادی به این منطقه آمده و روی آن تحقیق کرده اند.

مردم وسایلی را به درون آب انداختند تا مسیر آن را ببینند، اما پس از آن هرچه جستجو کردند نتوانستند آن جسم را پیدا نمایند. در حالیکه تا به حال هیچ کس این جرات را نداشته که به درون آب بپرد.