پست شوکه کننده آرزو خرمدین 8 سال پیش در فیس بوک + عکس

20:16 - 1400/02/30
۸ سال پیش آخرین پست فیس‌بوک آرزو خرمدین: هرگز کسی اینگونه فجیع به کشتن خود برنخواست که من به زندگی نشستم...

۸ سال پیش آخرین پست فیس‌بوک آرزو خرمدین: هرگز کسی اینگونه فجیع به کشتن خود برنخواست که من به زندگی نشستم...

پست شوکه کننده آرزو خرمدین 8 سال پیش در فیس بوک + عکس13