قتل آرزو خرمدین بعد از خوردن کله پاچه + عکس

16:52 - 1400/02/30
اکبر خرمدین گفت: دخترم علاقه زیادی به کله پاچه داشت به همین خاطر داخل ظرف کله پاچه اش داروی خواب آور ریختیم و بعد از اینکه به خواب سنگین رفت او را به قتل رساندم و جسدش را به داخل حمام بردم و در آنجا جسد را تکه تکه کردم.

انگیزه برای قتل آرزو خرمدین

پدر بابک خرمدین در خصوص قتل دخترش در سال 97 گفت: آرزو در این مدت سرکش شده بود و به مادرش می گفت که بعد از مرگ پدرم حقوقش به من می رسد و به تو نیز حقوق کمی می دهم که بتوانی زندگی کنی ولی بیشتر پول را خودم بر می دارم.

وی افزود: دخترم اعتیاد به مواد مخدر گل و هروئین پیدا کرده بود و من وقتی با خودروی تاکسی به بیرون از خانه می رفتم و مسافرکشی می کردم آرزو به من زنگ می زد که شب دیر بیا خانه یا شب به خانه نیا که این موضوع مرا آزار می داد.

پدر سنگدل ادامه داد: حتی افشین هم از رفتارهای خواهرش خسته شده بود اما پسرم همیشه در ویلای شمال بود و از ماجراهای قتل خبر نداشت تا اینکه دیگر از کارهای آرزو که مشروبات الکلی می خورد و مواد مخدر مصرف می کرد خسته شده بودم و با همسرم تصمیم به قتل گرفتم.

قتل آرزو بعد از خوردن کله پاچه

این مرد ادامه داد: دخترم علاقه زیادی به کله پاچه داشت به همین خاطر داخل ظرف کله پاچه اش داروی خواب آور ریختیم و بعد از اینکه به خواب سنگین رفت او را به قتل رساندم و جسدش را به داخل حمام بردم و در آنجا جسد را تکه تکه کردم.

پدر بابک خرمدین گفت: جسد تکه تکه شده دخترم را داخل کیسه گذاشتم و هر بسته را داخل یک سطل زباله انداختم و به همه گفتم دخترم برای زندگی به ترکیه رفته و ما نیز دیگر از او اطلاع نداریم و در این 2 جنایت بابک در خانه نبود و در قتل دامادم بابک خارج از کشور بود و هیچ یک از اعضای خانواده ام از این ماجرا خبر نداشتند.

مادر بابک خرمدین نیز با تایید حرفهای شوهرش و د رحالیکه هر 2 تاکید دارند که از قتل های اعضای خانواده اش عذاب وجدان ندارند گفت: ناراحت نیستم و فرزندانم و دامادم ما را اذیت می کردند و چون دست از کارهایشان بر نمی داشتند آنها را به قتل رساندیم.

وی افزود: در این سالها هیچ وقت عذاب وجدان نداشتم.بنا بر این گزارش، پدر و مادر بابک خرمدین برای تحقیقات بیشتر در اختیار ماموران اداره 10 پلیس آگاهی تهران قرار گرفته اند.