جزئیات جدید مرگ مرموز بابک خرمدین از زبان پلیس + فیلم

18:53 - 1400/02/28
جدیدترین جزئیات قتل بابک خرمدین از زبان رئیس پلیس پایتخت سردار حسین رحیمی آخرین جزئیات قتل کارگردان سرشناس ایرانی را ارائه داد.

جدیدترین جزئیات قتل بابک خرمدین از زبان رئیس پلیس پایتخت سردار حسین رحیمی آخرین جزئیات قتل کارگردان سرشناس ایرانی را ارائه داد. با بدن تکه تکه شده بدون سر رو به رو بودیم و کمتر از 6 ساعت کار را شروع کردیم و هویت آن فرد را تشخیص دادیم. منبع: برنا