مهدی قائدی در آغوش همسر زیبایش / عکس

22:23 - 1400/02/24
مهدی قائدی با انتشار عکس زیر در صفحه اینستاگرامش نوشت :

مهدی قائدی با انتشار عکس زیر در صفحه اینستاگرامش نوشت :

تـو آن حالِ خوبی که می خواهمش