تصویری دردناک از یک دختر که اشک همه را در آورد / عکس

18:09 - 1400/02/23
تصویری دردناک از بازمانده انفجار کابل در فضای مجازی منتشر شده است.
تصویری-دردناک-یک-دختر-که-اشک-

تصویری دردناک از بازمانده انفجار کابل در فضای مجازی منتشر شده است. از میان ۳۵ دانش آموز در یک کلاس تنها ۲ تن آنان زنده مانده اند. مریم در کلاس خالی نشسته بود و فریاد می‌زد. او می‌گفت در نبود هم کلاسی هایم چطور به درس هایم ادامه دهم. آیا می‌شود با این کلاس خالی درس خواند؟

تصویری دردناک از یک دختر که اشک همه را در آورد / عکس11