خبر فوری و قیمت جدی و گران شدن بنزین در راه است؟

14:57 - 1400/02/22
رامین مهمانپرست، سخنگوی پیشین وزارت امور خارجه گفت : طرح بنزین ۲۰هزار تومانی بنزین کاملا جدی است و از مرداد اجرا میگردد
خبر-فوری-قیمت-جدی-گران-شدن-بنزین-راه-است؟-

همچنین وی ادامه داد: با این طرح هر فرد بالای ۱۸سال ۱۵لیتر بنزین و ۱۵لیتر گازوئیل به کارت ملی اش واریز می شود و کارت سوخت باطل می گردد.