تصویری که اشک همه را در آورد +عکس

14:01 - 1400/02/22
تصویری از غزه در روزهایی که میگذرد

تصویری که اشک همه را در آورد

تصویری از غزه در روزهایی که میگذرد

تصویری که اشک همه را در آورد +عکس17