تسلیت / هنرمند معروف کشور درگذشت

14:23 - 1400/02/21
مسعود ولدبیگی چهره پرداز و گریمور معروف کشورمان درگذشت

مسعود ولدبیگی چهره پرداز و گریمور معروف کشورمان و پدر سحر ولدبیگی درگذشت