اولین کاندیدای زن انتخابات ریاست جمهوری 1400 / عکس

13:57 - 1400/02/21
اولین خانم که داوطلب انتخابات ریاست جمهوری است در حال ثبت نام در ستاد انتخابات کشور
اولین-کاندیدای-زن-انتخابات-ریاست-جمهوری-1400--

نخستین داوطلبان سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری که یک خانم است ، در حال ثبت نام در ستاد انتخابات کشور

اولین کاندیدای زن انتخابات ریاست جمهوری 1400 / عکس10