گریه جگرسوز مرد افغان بالا سر جسد دخترش / عکس

16:51 - 1400/02/19
گریه مرد افغان در کنار پیکر بی‌جان دخترش بعد از انفجار تروریستی مقابل مدرسه دخترانه در کابل را می‌بینید.
گریه-جگرسوز-مرد-افغان-بالا-سر-جسد-دخترش--عکس-

گریه مرد افغان در کنار پیکر بی‌جان دخترش بعد از انفجار تروریستی مقابل مدرسه دخترانه در کابل را می‌بینید.گریه جگرسوز مرد افغان بالا سر جسد دخترش / عکس3